ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ


ΤΡΙΠΤΥΧΟ του Σάμιουελ Μπέκετ


2004
Ιανουάριος
16 -31,
Θέατρο Άττις, Αθήνα

Φεβρουάριος
1 - 28, Θέατρο Άττις, Αθήνα

Μάρτιος

1– 28, Θέατρο Άττις, Αθήνα

Νοέμβριος
25 - 30, Θέατρο Άττις, Αθήνα

Δεκέμβριος

1 – 5 Δεκεμβρίου, Θέατρο Άττις, Αθήνα