Η Κασσάνδρα απευθύνεται στους νεκρούς, Μ. Ποντίκα (2007)