ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (Δ.Ι.Μ.Θ.)


Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Ι.Μ.Θ.


Το Δ.Ι.Μ.Θ. έχει τις ρίζες του στο Φεστιβάλ της Μέριδα, το οποίο κατά τα έτη 1983-88 και υπό τη διεύθυνση του Jose Monleon, από φεστιβάλ κλασικού θεάτρου μετατράπηκε σε συνάντηση με τη μεσογειακή παράδοση. Το 1989 ξεκίνησε η ιδέα της δημιουργίας του Δ.Ι.Μ.Θ. ως αυτόνομου οργανισμού, με στόχο να εμπλουτίσει την άμυνα του μεσογειακού πολιτιστικού διαλόγου και με την πεποίθηση ότι o πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των εντάσεων στην περιοχή, εντάσεων που συχνά είναι προϊόν κατασκευασμένων και πλαστογραφημένων αναγνώσεων της Ιστορίας.
Ο οργανωτικός πυρήνας δημιουργήθηκε στη Μέριδα το 1990, αναπτύσσοντας από τότε μια σειρά δραστηριοτήτων, που κορυφώνονται με τη συλλογική έγκριση του καταστατικού και του νομικού καθεστώτος του Ινστιτούτου τον Ιούλιο του 1991.
Από τότε μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1.000 διοργανώσεις σε διάφορες πόλεις της Μεσογειακής λεκάνης. Κάποιες φορές σε ειρηνικό πλαίσιο, κάποιες άλλες εκεί όπου κυριαρχεί η βία ή εκεί όπου έχει μόλις κοπάσει.
Μια σειρά από μαρτυρίες έγιναν η αφορμή για τη διαμόρφωση των ηθικών δεσμεύσεων του Ινστιτούτου σε διάφορους τομείς, δημιουργώντας πάντα τα αντίστοιχα Δίκτυα ή Προγράμματα.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Δ.Ι.Μ.Θ.

Το Ινστιτούτο έχει ως αντικείμενο την προώθηση κάθε είδους δραστηριότητας που συμβάλλει στους παρακάτω σκοπούς:
α) Την ανάπτυξη και την έκφραση του μεσογειακού πολιτισμού.
β) Την ενίσχυση πρωτοβουλιών από χώρες που ευνοούν την πολιτιστική και θεατρική ανταλλαγή, καθώς και την αλληλεγγύη των μεσογειακών λαών.
γ) Τις δραστηριότητες έρευνας, πληροφόρησης, έκδοσης, συμπαραγωγής, εκπαίδευσης, συνεργασίας και γενικότερα όλων των δραστηριοτήταων που συγκλίνουν στους πολιτιστικούς στόχους του Ινστιτούτου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Στη Διεθνή Επιτροπή του Δ.Ι.Μ.Θ. συμμετέχουν προσωπικότητες του θεάτρου από τις παρακάτω χώρες:
Αίγυπτο, Αλβανία, Αλγερία, Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Κορσική, Κροατία, Μάλτα, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Πορτογαλλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Συρία, Τουρκία, Τυνησία και F.Y.R.O.M.

Ο Θεόδωρος Τερζόπουλς είναι ιδρυτικό μέλος και υπεύθυνος του Δ.Ι.Μ.Θ. Ελλάδας. Το 1991 διοργανώνει το πρώτο μεγάλο Φεστιβάλ του Δ.Ι.Μ.Θ στην Πάτρα με τίτλο "Πόλεμος και ειρήνη στο Μεσογειακό Θέατρο", σεμινάρια θεατρικής παιδείας στη Μυτιλήνη και μια σειρά εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι σήμερα.